Kontroll over rodene i SmartDok

RODELISTE

Be om demo og pris
Kontroll over rodene i SmartDok - be om demo

For deg som driver med brøyting og strøing!

Med rodelister i SmartDok kan du som sjåfør enkelt se hvor du skal brøyte/strø

Hvorfor bruke Rodelistemodulen i SmartDok?

  • Med rodelister i SmartDok kan du som sjåfør enkelt se hvor du skal brøyte/strø

  • Med Rodelistemodulen får du bedre dokumentasjon over utført brøyting med GPS logg og bilder

  • Modulen gir deg mulighet å justere pris etter varierende arbeidsmengde og legge inn notat. Fungerer både for de med fastpris og de med variabel pris

  • Du kan enkelt hente ut rapporter for fakturering