MATERIALOVERSIKT OG MASSETRANSPORT

Loading...

Bruk mobilen til å registrere vareforbruk eller massetransport!

Varer Massetransport ikon SmartDok

Hvorfor bruke SmartDok til registrering av transport, masser og lagerbeholdning?

  • Modulen er enkel å bruke (brukervennlig), og en får knyttet absolutt alle varer til hvert enkelt prosjekt

  • Du kan enkelt tilpasse transportlisten til dine behov. Tilpasning er en av mange styrker til SmartDok kontra sine konkurrenter

  • I SmartDok får du tre opsjoner i en; forbruk – produksjon – massetransport

  • Du vil få tilgang til gode og informative rapporter som hjelper til med et mer korrekt fakturagrunnlag

  • Som bruker av SmartDok får du en oversikt over alle varer, hvor en kan legge inn priser, samt en enkel redigeringsmulighet

BESTILL VARE OG MASSETRANSPORTMODULEN
Se video om SmartDok

BLI KVITT DYRE AVVIK – FÅ KONTROLL PÅ MATERIELL OG FAKTURA

Vi bruker modulen til å registrere transport, masser og lagerbeholdning. Daglig registrerer hver sjåfør alt som blir transportert og vi har full oversikt til enhver tid, vi sparer dermed mye tid på punching av transportlister
Jøte Brekmo, Grav & Spreng

Har du kjørt et lass med grus, levert materialer, produsert pukk? Nå kan du registrere dette via vår vare- og massetransportmodul i SmartDok.

SmartDok hjelper til med å holde kontroll over transport, masser og lagerbeholdning. Registrer forbruk av varer/materiell mot prosjekt, registrer hva du har produsert på et prosjekt, eller registrer massetransport/lasslister.

Her finnes en mengde forbruksrapporter å hente ut slik at dere har full oversikt over hva som er produsert og hva som er forbruk pr. prosjekt.
Få også oversikt over hvem som har fått hva, ferdig summert, klart til fakturering!

Enklere og mer effektiv fakturering
Et korrekt utarbeidet fakturagrunnlag første gangen sparer entreprenører for mye tid og penger. Da slipper man at små forglemmelser blir til store tap og unødvendige diskusjoner med kunder og underleverandører. Arbeidet med å fremskaffe grunnlaget må være enkelt, oversiktlig og effektivt.  SmartDok sitt Fakturagrunnlag er det du trenger!

BLI KJENT MED VÅRT FAKTURAGRUNNLAG