SmartDok befester sin satsing på HMS med erfaren HMS-leder og nye funksjoner på plass

HMS er et utrolig stort fagområde og det kan være utfordrende for mange daglig ledere

Stian Fjellheim er nyansatt i SmartDok og fagansvarlig innen HMS. Han jobber med utviklingen av nye tjenester og løsninger innen HMS. Han mener SmartDok har og kommer til å få en uvurderlig HMS-pakke som bransjen vil kunne trykke til sitt bryst.

SmartDok har på plass erfaren HMS-leder og en HMS-løsning som vil kunne hjelpe bygg- og anleggsbransjen med det viktige HMS-arbeidet.

Bygge- og anleggsbransjen er en veldig spennende bransje hvor det er mange små og store prosjekter over hele landet. Det gjøres fantastisk mye bra arbeid der ute og det fokuseres mer og mer på HMS, men det skjer beklageligvis fortsatt mange uønskede hendelser, og noen resulterer også i alvorlige personskader og dødsfall.

– Dersom jeg med min bakgrunn og erfaring innen HMS, sammen med mine dyktige kolleger i SmartDok, kan være med på både å kunne forenkle arbeidsdagen og ikke minst også gjøre den tryggere, så vil det være helt fantastisk, sier HMS-leder i SmartDok, Stian Fjellheim.

SmartDok sin HMS-pakke er på full vei til å bli et uvurderlig verktøy for HMS-arbeidet til bedriftene, og med Stian Fjellheim på laget som HMS-leder kan det bli en svært så hyggelig reise for Alta-selskapet, som startet allerede i 2007 med å la bygge- og anleggsbransjen registrere avvik via app.

– I SmartDok er jeg fagansvarlig innen HMS og jobber med HMS internt i selskapet bl.a. for å gjøre SmartDok til en enda tryggere og bedre plass å arbeide, men hovedoppgavene for øyeblikket er utviklingen av nye tjenester og løsninger innen HMS i vår SmartDok-app, som vil kunne hjelpe våre kunder med det viktige HMS-arbeidet.

Bidrar til en sikrere arbeidsplass

HMS er et utrolig stort fagområde og det kan være utfordrende for mange daglig ledere, kanskje spesielt i de små- og mellomstore bedriftene hvor daglig leder selv er nødt til å gjøre mange oppgaver og ikke har en egen HMS leder eller ansvarlig.

– Her mener jeg at vår HMS-modul som stadig utvikles, vil være til god hjelp i den daglige driften og arbeidet med det viktige HMS-arbeidet.

– Jeg vil også nevne at i tillegg til å ha alt det lovpålagte på plass, risikovurderinger, prosedyrer, verneutstyr m.m., så er det som leder viktig å ha tydelige mål, også innen HMS, og involvere alle med på å nå disse målene.

Hva kan SmartDok bidra med HMS i byggebransjen?

– SmartDok forenkler allerede hverdagen til våre kunder med gode løsninger, slik at det blir mindre papirarbeid og administrasjon, og mer bygging og praktisk arbeid.

I tillegg til SmartDok-appen og nye tjenester og løsninger innen HMS, så trekker Stian fram SmartDoks engasjement i Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA),

Ingen oversikt over rapportene? Prøv SmartDok!Full kontroll med SmartDok

Hvorfor SmartDok?

SmartDok er et kraftfullt HMS-verktøy via app på mobiltelefonen som vil lette og forbedre HMS-arbeidet.

Hvorfor skal bygge- og anleggsbransjen ta i bruk SmartDok sin HMS-pakke?

– SmartDok ønsker med sin HMS-modul å komme med gode og innovative tjenester og løsninger som vil være til god hjelp i det viktige HMS-arbeidet, herunder kan jeg nevne gode løsninger og informasjon vedrørende relevante lover og forskrifter, prosedyrer, sjekklister og maler, rapportering av avvik og forbedringer, kvalitetssikring, SJA – Sikker Jobb Analyse, HMS-kurs og masse annet spennende som vi gleder oss til å presentere for nye og eksisterende kunder forteller Stian.

Skal tilby kurs til bransjen

Det stilles krav til sertifisering, kurs og dokumentert opplæring, fra myndighetene og oppdragsgivere. Arbeidsgiver skal også sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg og god måte.

I den sammenheng ønsker SmartDok å gi sine kunder muligheten til å kunne gjennomføre HMS-kurs og andre relevante kurs via vår SmartDok-app, på mobilen, nettbrett eller PC.

– På denne måten kan man gjennomføre kurset ved anledning og i sitt eget tempo. Det vil også kunne være meget kostnadsbesparende for bedriftene siden man slipper kostnader med f.eks. reise- og kostutgifter, hotell og ikke minst tapt arbeidstid i denne forbindelse.

– I tillegg så vil alle som tar kurs hos oss, motta kursbevis ved fullført, og hvor nødvendig, bestått kurs, forteller Stian.

Månedens sikkerhetstema

Les månedens sikkerhetstema
Månedens sikkerhetstema: Hånd- og fingerskade

Hånd- og fingerskader står for en stor andel av yrkesskadene i bygg- og anleggsbransjen

Hver måned fremover kommer SmartDok til å legge ut på sine hjemmesider informasjon og gode råd om et aktuelt tema som vi håper at våre kunder og lesere vil finne interessant.

– Selv om det primært vil være temaer rettet mot HMS på arbeidsplassen, så vil det også kunne være tips og råd som vil være lurt å tenke på i hjemmet og i fritiden også.

Hånd- og fingerskader står for en stor andel av yrkesskadene i bygg- og anleggsbransjen, og er derfor første tema ut.

Hvem er så Stian?

HMS SmartDok KS

Stian Fjellhem har mange års HMS-erfaring fra jobb innen offshore og oppdrett. I bakgrunnen kan en skimte en av SmartDoks mange kunder Peab, som bygger det nye helsehuset i Alta.

Stian har praktisk talt jobbet med HMS hele sin karriere, og har i tillegg til erfaring innen bygge- og anleggsbransjen også erfaring fra offshore- og oppdrettsbransjen.

– Min aller første ordentlige jobb var som butikkekspeditør på en bensinstasjon, den tiden da man fortsatt også gjorde enkle servicetjenester som f.eks. å skifte vindusviskere og billys, sjekke oljen m.m. og fikk allerede her interesse for det med sikkerhet og en tidlig form for HMS som brannsikkerhet, instrukser og vernerunder, forteller Stian.

– HMS som eget fagområde og muligheter til å jobbe med det, var først noe som ble aktuelt når jeg flyttet til Stavanger og ble kjent med olje- og gassbransjen. Jeg fikk min første jobb innen HMS som HMS-rådgiver for et stort oljeserviceselskap hvor jeg primært jobbet med HMS-kurs og risikovurderinger. Fikk senere jobb i et stort internasjonalt riggselskap som HMS-rådgiver og ble snart HMS-leder i samme selskap. Jobbet med HMS og beredskap onshore og offshore i mange år.

– Har også jobbet som Safety Coach offshore for et operatørselskap i olje- og gassbransjen, samt som HMS-leder og HMS-rådgiver for oppdrettsbransjen, vindbransjen og i store bygge- og anleggsprosjekter, så jeg har en god og bred bakgrunn.

Be om demo på SmartDok HMS
bildefunksjon SmartDok

HMS er viktig og god HMS uføres både blant ledelsen og «ute i felten» for å unngå personskader og uønskede hendelser. 

Erfaringer som vil kommer bygge- og anleggsbransjen til gode

Denne gode og brede erfaringen er svært nyttig når en skal utvikle, etablere, drifte, forbedre og/eller revidere det systematiske HMS-arbeidet.

– Jeg bruker mine erfaringer, både som HMS-leder med det mer “overordnede” ansvaret og også som Safety Coach hvor man er mer på arbeidsstedet og har en mer “hands on” tilnærming til HMS, og bruker dette til å innføre en praktisk og god HMS-praksis.

– Dette for at det ikke kun skal være en flott HMS-perm og kursbevis man har på kontoret som man kan vise til når Arbeidstilsynet kommer eller ved andre revisjoner og tilsyn, men jeg forklarer og viser hvorfor HMS er så viktig og hvordan god HMS utføres i praksis, både blant ledelsen og “ute i felten”, for å unngå personskader og uønskede hendelser, øke effektiviteten og redusere kostnadene. Her kommer min brede og gode erfaring inn i bildet, da jeg vet hva som ikke fungerer og hva som faktisk fungerer, forteller Stian.

– Å jobbe med HMS er også å vise at man bryr seg. Man bryr seg om sine kollegaer, arbeidplassen, samarbeidspartnere, leverandører og alle som jobber sammen på et prosjekt eller jobber sammen for å nå et bestemt mål.

– Man jobber sammen og vi alle ønsker å ha en trygg og god arbeidsplass, avslutter HMS-sjefen med å si.

Be om demo på SmartDok HMS