AVTALEVILKÅR OG BETALINGSBETINGELSER

AVTALEVILKÅR OG BETALINGS-
BETINGELSER

Betalingsbetingelser

Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som SmartDok tilbyr. Forfall på fakturaer er 14 dager. Tjenesten faktureres for 12 måneder av gangen.

Avtalevillkår

Last ned avtalevilkår for SmartDok
Last ned avtalevilkår for SmartDok byggekortleser