Vi har lansert ny og forbedret kompetanseoversikt som erstatter dagens løsning i SmartDok

kompetanseoversikt SmartDok modul

Kompetanseoversikten i SmartDok oppgraderes. Et nytt og bedre design, samt mange nye funksjoner vil gjøre det enda enklere å holde oversikten over kompetansen i selskapet.

Forbedringene er basert på et stort antall tilbakemeldinger fra våre kunder, og den nye kompetanseoversikten vil bli direkte integrert i brukeroversikten

All kompetanse som er registrert i den gamle kompetanseoversikten før uke 7 vil bli kopiert over i den nye løsningen (inkludert datoer, kommentarer og bilde-/ PDF-vedlegg).

Den gamle kompetanseoversikten vil fortsatt være tilgjengelig i en liten periode, men vi gjør oppmerksom på ingen registreringer som gjøres her etter 09.02.2020 vil bli lagret.

Nye kompetanseregistreringer skal fra denne dato legges inn via seksjonen ‘Kompetanser’ på hver ansatt i brukeroversikten.

SmartDok kompetanse

Den nye kompetanseoversikten er mye mer brukervennlig og funksjonsrik enn den forrige versjonen

Hva er forbedret i den nye kompetanseoversikten?

 • Nytt og mer brukervennlig design
 • 200 forhåndsdefinerte kompetansetyper tilgjengelig
 • Fortsatt mulighet for å legge inn egendefinerte kompetansetyper
 • Funksjon for å registrere en kompetanse på flere ansatte samtidig
 • Bedre oversikt over utløpsdatoer
 • Alle ansatte får tilgang til å se sine kompetanser og kompetansebevis i SmartDok-appen (krever versjon 4.7.4 eller nyere).
 • Enkel måte å lage PDF av et utvalg av ditt firmas kompetanser (f.eks. til bruk som vedlegg til anbudspapirer)

Fremtidige utvidelser:

 • Kompetanseoversikten skal gjøres tilgjengelig for bas og prosjektadministrator slik at de kan se kompetansen til de ansatte de har ansvar for
 • Ansatte skal kunne se sin kompetanseoversikt i SmartDok på web
 • Push-varslinger til berørte parter når en kompetanse passerer varslingsdato
 • Mulighet for ansatte å selv legge inn kompetanser og kompetansebevis via appen (krever godkjenning av ansvarlig)
Kontakt oss for mer informasjon