KURS I SMARTDOK

Loading...
Customer Success i SmartDok tilbyr intern kursing og vwebkurs

Våre SmartDok rådgivere kan hjelpe dere med å få mest mulig ut av produktet. Vi hjelper med å se deres muligheter med systemet og effektiv bruk av SmartDok.

Vårt mål er å forenkle arbeidshverdagen deres.

VI TILBYR DIN BEDRIFT  TO TYPER INTERN KURSING 

EKSEMPLER PÅ INTERNE KURS

HER ER VÅRT CUSTOMER SUCCESS TEAM

Våre kursholdere har en bred kompetanse og deres erfaring er bygget på våre kunder og deres behov.