JEG BESTILLER SMARTDOK KJØREBOK

Kjørebok i SmartDok til utrolige 6,- pr. bruker pr. mnd. Minimumspris pr. år er kr. 990,-
(Ved bestilling vil alle brukere av SmartDok i ditt selskapet få aktivert kjørebok)

Brukervennlig og rimelig kjørebok i din SmartDok-App. Enklere kan det ikke bli! Utlegg og antall km hurtig registrert via mobil eller PC.