NYTTIG INFORMASJON OM ELEKTRONISK KJØREBOK

Hvorfor​ ​kjørebok?

Det koster penger å bruke bil. På samme måte som bedrifter og personer fører regnskap over andre inntekter og utgifter, vil man med kjørebok føre oversikt over pengene som blir brukt til bil.

Last ned produktark fra Autogear: Nyttig informasjon om elektronisk kjørebok.

SmartDok Kjørebok Autogear

Påbudt elektronisk kjørebok

Kjørebok er bare påbudt i tilfeller hvor man ønsker lavere beskatning enn såkalt «full firmabeskatning» / sjablonmetoden. Dette er mulig i to tilfeller:

  1. Bil med grønne skilter som brukes både i jobb og privat
  2. Normal firmabil (personlig) som kjøres over 40.000 km per år i jobb

Anbefalt elektronisk kjørebok

Elektronisk kjørebok bli anbefalt av mange i tilfeller hvor skatteetaten vil kunne ha grunn til å mistenke privat bruk av bedriftens biler – uten at det faktisk har forekommet. Da benyttes kjøreboken til å dokumentere at alt er i orden.

Nyttig elektronisk kjørebok

Mange benytter elektronisk kjørebok for å forenkle f.eks. fakturering, timeføring og planlegging.

Som en del av SmartDok får du nå AutoGear sin Business GPS-kjørebok til 199,- eks.mva pr.måned (ordinær pris 319,-).

Bestill Kjørebok
Les mer om Autogear sin kjørebok

Strenge​ ​regler​ ​for​ ​skatt​ ​og​ ​dokumentasjon

Myndighetene har innført strenge regler for skatt og dokumentasjon av bilbruk. Disse reglene tar utgangspunkt i at en bil enten brukes mye privat, eller så ikke privat i det hele tatt.

Skal en bil benyttes privat så får den ansatte en kraftig beskatning – uansett hvor langt bilen kjøres. Dette kalles ofte firmabilbeskatning, og medfører at man får et påslag på lønnen som brukes til å beregne skatt basert på hvor dyr bilen er. Dette medfører at effekten av at en bil tas i privat bruk skattemessig svært stor. Prisen for den første kilometeren er skyhøy!

Ikke alle har vært like flittige til å følge opp disse reglene og staten har derfor i noen tilfeller valgt å ilegge straffeskatt i tillegg til den relativt tunge firmabilskatten når man har oppdaget avvik. Forsvaret mot dette for bedriftenes del er å ha full kontroll på hvor bilen har kjørt og hvorfor – gjennom en fullstendig kjørebok.

Dette omtales ofte som å bruke kjørebok for å få dokumentasjon – dokumentasjon som kan brukes til å unngå skjønnsmessig beskatning dersom Skatteetaten fatter mistanke om at bedriftens biler har blitt brukt privat. En elektronisk kjørebok gjør det mulig for bedriften å oppnå dette uten at de ansatte må bruke tid på å føre en detaljert “kjøredagbok” for bedriftens biler.

I noen tilfeller tillater staten avvik fra den grunnleggende “sort/hvitt-regelen” om firmabilbeskatning. Da kreves det normalt at man benytter elektronisk kjørebok. Trenden her går i retning av mer nyansert skattlegging etter hvert som mulighetene som kommer med elektronisk kjørebok tas i bruk. I 2016 ble det som et eksempel på dette mulig å skatte kun basert på antall kilometer man kjører privat, så lenge man kjører varebiler med grønne skilter eller lette varebiler. Denne typen kjøring har en egen sats som igjen avviker noe fra de man ser for kjøregodtgjørelse.

Last ned produktark fra Autogear: Nyttig informasjon om elektronisk kjørebok.

Kilde: Autogear

Bestill Kjørebok

Kjøregodtgjørelse

Nordmenn mottar over 6,5 milliarder kroner i kjøregodtgjørelse hvert år. Disse pengene mottar de fordi de har lånt ut bilen sin.

Staten er en viktig spiller innenfor kjøregodtgjørelse. Myndighetene definerer hva man bør motta per kilometer for å låne bort bil. Siden 2016 er det to ulike kilder å forholde seg til når det gjelder dette.

Den ene er Statens reiseregulativ som bestemmer satsen for de som jobber i staten. Disse satsene har vært allment brukt i andre deler av økonomien også. Den andre parten som bestemmer satser er Skattetaten. De fastsetter hva man kan motta skattefritt i kjøregodtgjørelse.

Bedrifter står fritt til å avtale hvilken kjøregodtgjørelse de vil med sine ansatte, men alt over Skattetatens skattefrie sats skal rapporteres inn som inntekt – på linje med annen lønn den ansatte mottar.

Behovet for kjørebok oppstår fordi man må rapportere inn hvor langt man har kjørt og hvorfor. Det er også rom for å få refundert bompenger på linje med andre utlegg, og dette hører også med i samme dokument. Med en elektronisk kjørebok får man gjort denne jobben automatisk, og med større presisjon. Man sparer altså tid, samtidig som ingen småturer eller bompasseringer går tapt.

Kilde: Autogear

Last ned produktark fra Autogear: Nyttig informasjon om elektronisk kjørebok.

Bestill kjørebok:

Firmanavn

Kontaktperson

E-post

Telefon

Antall GPS-enheter

Hva er Autogear?

Norges beste kjørebok for bedrifter med flere biler. Gir full oversikt over bilparken!

Autogear er en elektronisk kjørebok som lagrer all din kjøring og kalkulerer beløp og avstander. Skriver du kjøregodtgjørelse gir dette stor tidsbesparelse. Dersom du har firmabil gir dette dokumentasjon på bilbruken og er uunværlig ved bokettersyn.

Kundene ønsker enkelhet, og det er viktig å være best på automatikk –  sortering av turer og registrering av bompenger går av seg selv. GPS-enhetene krever ingen montering, og er godkjent av Møller. Kjøreboken er gjennomtestet  med integrasjoner mot ledende økonomisystemer som Visma.Net Expense, 24SevenOffice og Xledger. Autogear har tilbudt elektronisk kjørebok siden 2010 og har en løsning som oppfyller alle offentlige krav til elektronisk kjørebok.

Prismodellen er rett fram, uten ekstrakostnader og skjulte kostnader.

Som en del av SmartDok får du nå AutoGear sin Business GPS-kjørebok til 199,- eks.mva pr.måned (ordinær pris 319,-)

En kjørebok må fortløpende og daglig registrere bruken av bilen i yrket. Den må angi utgangspunktet for dagens kjøring, hvilket firma, byggeplass eller lignende som er besøkt, hvor kjøringen avsluttes og kjørelengden ifølge kilometertelleren. Det totale antall kilometer må minst hver måned avleses fra kilometertelleren.

Skatteetaten