JEG BESTILLER AUTOGEAR GPS KJØREBOK 

Pris pr. GPS-enhet er 199,- eks.mva i måneden. 

Kjørebok GPS SmartDok

SmartDok samarbeider med Autogear

Autogear er en elektronisk kjørebok som automatisk registrer all din kjøring og kalkulerer beløp og avstander. Skriver du kjøregodtgjørelse gir dette stor tidsbesparelse og riktigere utbetaling. For bedrifter som eier biler gir kjøreboken dokumentasjon på bilbruken og er uunværlig ved bokettersyn.

Autogear sine elektroniske kjørebøker tilfredsstiller Skattemyndighetens krav til obligatorisk elektronisk kjørebok som ble innført for enkelte typer brukere fra og med 1.1.2016.