Siden oppstarten har SmartDok hjulpet våre kunder med 168000 prosjekter. Det er registrert 21 millioner maskintimer og 69 millioner arbeidstimer.

Det gir kundene trygghet på at vi kjenner bransjen, og at de har et verktøy som fungerer.

SmartDok, markedsledende på mobil datafangst for entreprenørbransjen.