Digitalisering har aldri vært viktigere enn nå!

bygg og anlegg bruker SmartDok app

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn, og om å digitalisere kritiske arbeidsprosesser.

Jobber en smart så har en best forutsetninger for å møte nedgangstider, og ikke minst drive ennå mer lønnsomt i oppgangstider

Vi i SmartDok har jobbet med å digitalisere bygg- og anleggsbransjen i 13 år. I denne perioden har bransjen hatt både oppgangstider og nedgangstider. Med Corona-situasjonen står vi overfor en helt ny utfordring, og mer enn noen gang er situasjonen ekstremt vanskelig og uforutsigbar.

I denne artikkelen tar vi for oss hvorfor det er viktig med gode digitale løsninger, nettopp for å kunne stå best mulig rustet gjennom den tøffe tiden vi står ovenfor.

Fortsatt er det slik at store deler av bransjen ikke har digitalisert, eller de har “klatt digitalisert”. Å bruke word og excel er ikke å digitalisere, digitalisering handler om å bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn.

HMS KS SmartDok

Et kraftfullt HMS-verktøy via app på mobiltelefonen kan for eksempel digitalisere HMS-arbeidet.

Hvorfor digitalisere?

Å digitalisere kritiske arbeidsprosesser, er helt avgjørende. For de som fortsatt registrerer sine timer, maskintimer, feilmeldinger, avviksmeldinger, massetransport, mannskapslister, sjekklister på papir, så innebærer ofte dette :

  • Fysisk innlevering
  • Unødvendig kjøring/transport for overlevering, tidkrevende og lite miljøvennlig
  • Fysisk kontakt ved overlevering av dokumenter, som igjen gir økt smittefare
  • Senere innlevering fører til senere oversikt
  • Lang behandlingstid
  • Tidkrevende å sammenstille data manuelt

Noen av fordelene med å digitalisere er:

  • Rapporter og oversikter kan genereres mer eller mindre automatisk
  • Innsikt i tall og data skaper oversikt som igjen gir bedre beslutninger
  • Mulig å jobbe fra hvor som helst (skybaserte løsninger) og hjemmekontor muliggjøres for administrative oppgaver på en helt annen måte enn tidligere
  • Det å unngå fysiske overleveringer av dokumenter og lister, bidrar ikke bare til raskere levering, men også mindre smitterisiko
Be om demo på SmartDok
bildefunksjon SmartDok

Å ta i bruk nye digitale løsninger kan være vanskelig å finne tid til, men dersom en går rolige tider i møte kan dette være den beste investeringen du kan gjøre. 

Jobbe smartere i nedgangstider

Det er ingen hemmelighet at de selskapene som jobber smartest, mest effektivt og tar de beste beslutningene er de som har best forutsetninger for å møte nedgangstider, og ikke minst drive ennå mer lønnsomt i oppgangstider.

Ofte er en hektisk arbeidshverdag det største problemet for å ta i bruk nye løsninger, man finner rett å slett ikke tid til å starte med dette, eller rettere sagt man prioriterer ikke dette. For de bedriftene som nå opplever redusert oppdragsmengde og roligere tider, så gir dette samtidig en mulighet til å optimalisere sin virksomhet og bruke tid på å implementere nye løsninger og forbedre de prosessene man har i sitt selskap. Før eller siden så vil situasjonen bli normal igjen, og da kan det være lurt å ha brukt tiden godt på å forberede seg og sin virksomhet på å stå ennå sterkere.

Hjemmekontor

Et hjemmekontor kan være veldig nyttig å kunne bruke når situasjonen krever det. I dag jobber alle de ansatte i SmartDok hjemmefra, på grunn av Korona-situasjonen i verden.

Hvordan løser vi det i SmartDok?

Vi i SmartDok har selv erfart hvor viktig det er å ha tidsriktige løsninger som forenkler og støtter opp om en enklere og mer effektiv hverdag. Vi bruker i dag utelukkende skybaserte løsninger, bl.a:

Alle disse løsningene gir oss mulighet til å jobbe fra hvor som helst, de er enkle å bruke og gir økt verdi.

Viktige anmodninger

MEF (Maskin-Entreprenørenes Forbund) har utarbeidet en artikkel som tar for seg råd og veiledning til bransjen. Her er mange nyttige tips som bransjen bør kjenne til:

MEF sine råd til bransjen

BNL (Byggenæringens Landsforening) har utarbeidet anvisninger om tilrettelegging for fortsatt drift av byggeplasser under hensyn til nødvendige regler for smittevern:

BNL sine anvisninger
Bjørn Tore Hagberg - Gründer av SmartDok

Bjørn Tore Hagberg er gründer og daglig leder av SmartDok. Han mener gode digitale løsninger kan hjelpe oss å stå best mulig rustet gjennom den tøffe tiden vi står ovenfor.