SUPERENKEL SKJEMABYGGER

Skjemaer bygges med enkel drag’n drop funksjonalitet.

I bygg- og anleggsbransjen i Norge, så stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvordan HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering 

BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK

FOTODOKUMENTASJON

FOTO-
DOKUMENTASJON

Legge til bilder og lokasjon for hendelsen, samt vedlegge filer
Be om demo på SmartDok HMS Standard