JEG ØNSKER DEMO OG PRIS ELLER INFORMASJON

HMS Pro

– RUH (Rapport om Uønskede Hendelser)
– Lag dine egne skjema og sjekklister med superenkel skjemabygger
– Bildeinnsending
– Kvalitetsavvik
– SJA – Sikker jobb analyse
– Vernerunde (kommer 2020)
– HMS håndbok (kommer 2020)

Vi kontakter deg innen kort tid etter at du har sendt inn din bestilling. Vi høres!