SIKKER JOBB ANALYSE

Hensikten er å vurdere om sikkerheten er godt nok ivaretatt gjennom gjeldende arbeidsprosedyrer, rutiner og planer, eller om det er behov for å iverksette ytterligere tiltak som kan fjerne eller kontrollere farene. SJA er også et verktøy for å sikre at de tiltak som tidligere er avtalt, faktisk blir gjennomført.

0
Dødelige arbeidsulykker i Norge 2018
0
Rapporterte arbeidsulykker i Norge 2018
BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK
Se video om hvordan registrere SJA i SmartDok

RAPPORT OM UØNSKEDE HENDELSER

Legge til bilder og lokasjon for hendelsen, samt vedlegge filer

Avvikshåndtering er ett av de viktigste elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Å tie om avvik er en stilltiende aksept for å bryte regler. Manglende bruk av verneutstyr, manglende sikring av folk på tak, dårlig sikring av last, nestenulykker og andre hendelser bør systematisk registreres og behandles, med det formål å forbedre praksis og ta lærdom av feil.

0
Antall brukere av HMS/KS i SmartDok
0
Antall bedrifter som bruker HMS/KS i SmartDok
Be om demo på SmartDok HMS Pro
Se video om hvordan registrere RUH i SmartDok

HMS-HÅNDBOK

Har du også HMS-håndboken i permformat slik som Ove? Da er det på tide å teste ut SmartDoks HMS-håndbok på mobil og PC.
BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK

FOTODOKUMENTASJON

FOTO-
DOKUMENTASJON

Legge til bilder og lokasjon for hendelsen, samt vedlegge filer
Be om demo på SmartDok HMS Standard
Se video om bildefunksjonen i SmartDok

KVALITETSAVVIK

Bildefunksjon i SmartDok appen

Et rapporteringssystem vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og lette prioriteringer for tiltak. Det er oftest opp til linjeledelsen å planlegge tiltak og gjennomføre prioriteringer. Ved at alle i virksomheten er med på å rapportere, så har en muligheten til å etablere statistikk, dokumentasjon og konstatere fakta. På den måten kan det viktige HMS-arbeidet styres i ønsket retning, og etter målsetting.

BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK
SE VIDEO HVORDAN REGISTRERE AVVIK I SMARTDOK

SUPERENKEL SKJEMABYGGER

Skjemaer bygges med enkel drag’n drop funksjonalitet.

I bygg- og anleggsbransjen i Norge, så stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvordan HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering 

Be om demo på SmartDok HMS Pro

ALT DOKUMENTERT RETT FRA DIN MOBIL

Be om demo på SmartDok HMS Pro