HMS Pro – ditt komplette HMS-system

Loading...

Ditt bransjetilpassede system for systematisk HMS-arbeid

AVVIKSSKJEMA MED BILDER OG GPS-SPORING

Hvorfor velge SmartDok HMS Pro?

 • Fotodokumentasjon. Legg ved bilder i skjema og sjekklister

 • Lag dine egne skjema og sjekklister med superenkel skjemabygger

 • RUH – Rapport om Uønskede Hendelser

 • Kvalitetsavvik

 • Alle skjemaer kan knyttes direkte til prosjektet eller til maskiner

 • Vernerunde og HMS-håndbok lanseres i 2020

Jeg ønsker pris og demo på HMS Pro
Hvorfor jobbe med HMS?

AVVIKSSKJEMA MED BILDER OG GPS-SPORING!

Les månedens sikkerhetstema
 • Bedre arbeidsmiljø

 • Lavere sykefravær

 • Reduserte kostnader

 • Redusert risiko

 • Reduserte uønskede hendelser

 • Bedre kontinuitet i forretningsdriften

 • Innovative og proaktive tilnærminger til forebygging

 • Bedre omdømme

 • Mer konkurransedyktig

 • Godt lederskap og aktiv involvering av arbeidstakerne

0
Antall brukere av HMS/KS i SmartDok
0
Antall bedrifter som bruker HMS/KS i SmartDok
KONTAKT OSS FOR DEMO OG PRIS

RUH, SJA OG KVALITETSAVVIK I SMARTDOK

Be om demo på SmartDok HMS Pro

Et rapporteringssystem vil bidra til å avdekke områder som har forbedringspotensial og lette prioriteringer for tiltak. Det er oftest opp til linjeledelsen å planlegge tiltak og gjennomføre prioriteringer. Ved at alle i virksomheten er med på å rapportere, så har en muligheten til å etablere statistikk, dokumentasjon og konstatere fakta. På den måten kan det viktige HMS-arbeidet styres i ønsket retning, og etter målsetting.

ULYKKER OG NESTENULYKKER SKYLDES OFTE SAMME TYPER RISIKOADFERD

0
Dødelige arbeidsulykker i Norge 2018
0
Rapporterte arbeidsulykker i Norge 2018

I bygg- og anleggsbransjen i Norge, så stiller byggherre strengere krav til dokumentert HMS-arbeid og systemer, samt HMS-statistikk (hvordan HMS-resultater virksomheten har hatt de siste årene; har det vært ulykker, personskader o.l.), i anbud og kontrakter til de virksomhetene som ønsker oppdrag.

Her vil man med SmartDok ha de beste løsningene for det viktige HMS-arbeidet i virksomheten og for rapportering 

BE OM DEMO OG PRIS PÅ SMARTDOK