HMS/KS-SYSTEM

Den smarteste måten å holde oversikt, registrere avvik, overholde og følge kravene innenfor HMS.

AVVIKSSKJEMA MED BILDER OG GPS-SPORING

Ditt komplette HMS-system

HMS Pro
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Fotodokumentasjon
 • RUH – Rapport om Uønskede Hendelser
 • SJA – Sikker Jobb Analyse
 • Kvalitetsavvik
Rapporter uønsket hendelse (RUH) med SmartDok!

Din smarte HMS-løsning

HMS Standard
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Fotodokumentasjon

Din smarte HMS-løsning

HMS Standard
 • Lag dine egne skjema og sjekklister
 • Fotodokumentasjon

FORDELENE MED Å RAPPORTERE HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

 • Bedre arbeidsmiljø

 • Lavere sykefravær

 • Reduserte kostnader

 • Redusert risiko

 • Reduserte uønskede hendelser

LES MÅNEDENS SIKKERHETSTEMA
 • Bedre kontinuitet i forretningsdriften

 • Innovative og proaktive tilnærminger til forebygging

 • Bedre omdømme

 • Mer konkurransedyktig

 • Godt lederskap og aktiv involvering av arbeidstakerne

HVORFOR RAPPORTERE HMS?
0
Antall brukere av HMS/KS i SmartDok
0
Antall bedrifter som bruker HMS/KS i SmartDok
KONTAKT OSS FOR DEMO OG PRIS PÅ HMS PRO
KONTAKT OSS FOR DEMO OG PRIS PÅ HMS STANDARD