SMARTDOK SIN HMS/KS MODUL HJELPER DEG MED Å JOBBE BEDRE, SIKRERE OG SMARTERE!

Samordning og koordinering

Samordning omfatter blant annet aktiviteter som:

  • Felles vernerunder
  • Registreringsrutiner for avvik
  • Tilrettelagt vernetjeneste for alle
  • Felles forståelse for rapportering hos alle verneombud
  • At verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde
  • At hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr.
    Hovedbedrift har, uavhengig av byggherreforskriften, plikt til å samordne de enkelte virksomhetenes verne og miljøarbeid.

Skjemaet «Samordning av verne- og miljøarbeidet på arbeidsplass med flere arbeidsgivere» skal brukes for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon på hvem som er hovedbedrift og hvilke virksomheter samordningen omfatter. Skjemaet fylles ut av hovedbedriften, med opplysninger om hvilke virksomheter som omfattes og aktuelle kontaktpersoner.
Skjemaet skal være tilgjengelig og synlig på arbeidsplassen til orientering for arbeidstakere, tillitsvalgte og vernepersonellet.

Hovedbedriftens samordning skal sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid for å kunne forebygge skader på de øvrige arbeidstakerne. Slik samordning vil særlig være aktuelt ved arbeid i felles arealer og for bruk av felles ressurser som kraner, heiser og stillaser, brakkerigg etc.

Byggherrens koordinering erstatter ikke hovedbedriftens samordning, men kommer i tillegg til denne. Byggherrens koordinering har som hovedformål å hindre unødvendig konflikt mellom ulike virksomheter og ulike arbeidsoperasjoner.

Les mer på arbeidstilsynet sine sider