I 2018 INNFØRES NY PERSONVERNLOVGIVNING I NORGE OG EUROPA.

Hva må du som kunde gjøre?

Som kunde av SmartDok systemet er dere definert som behandlingsansvarlig. En behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Dere må sørge for at dere har oversikt over hvilke personopplysninger dere lagrer i systemet, hvem har tilgang til disse og eventuelle risikoer forbundet med den aktuelle behandlingen.

SmartDok systemet er bygget opp slik at det skal være dynamisk for kundene, det vil si at hver kunde kan lage sine egendefinerte «Skjemaer», og der samle inn den informasjonen som er nødvendig for den daglige driften. Siden SmartDok systemet ikke er utviklet for å håndtere sensitive personopplysninger er det viktig at dere som kunde kartlegger om dere har «Skjemaer» som samler inn personopplysninger som faller under denne kategorien, og gjør nødvendige tiltak for å unngå
dette.

Du som kunde må også ha en databehandleravtale med SmartDok, som er databehandler. Vi vil ta kontakt med eksisterende kunder når denne er klar.