Tidligere plottet selskapet inn time for time inn i regnskapssystemet, nå blir alt overført i løpet av sekunder!

Tranby AS har tatt i bruk SmartDok

Regnskapsmedarbeider Karine Randers i Tranby AS opplever at overgangen til SmartDok er veldig tidsbesparende. Daglig leder Mathias Tranby er glad brukerne har positive opplevelser med ny teknologi.

Tranby AS gikk fra manuelle timelister til digital timeregistrering. Ser seg ikke tilbake.

– De største fordelene er at vi til en hver tid har kontroll på antall timer som går på hvert prosjekt, noe som gjør det enklere å fakturere til riktig tid. Dette medfører igjen at det en fakturerer blir korrekt og enkelt å dokumentere i ettertid, dersom det skulle komme spørsmål om fakturaer, sier daglig leder Mathias Tranby i Tranby AS.

– Det sparer også veldig mye tid for oss i administrasjonen, legger han til.

Regnskapsmedarbeider Karine Randers er helt enig med Mathias:

Overgangen til SmartDok er veldig tidsbesparende for lønns-kjøringen vår. Fra det å skrive inn alle timer og prosjekter manuelt, til å få overført dette fra SmartDok til lønnssystemet er en stor forskjell. I tillegg var systemet enkelt å sette seg inn i.

Ta kontakt med SmartDok for demo og pris
Tranby bruker SmartDok

Mathias holder opp en mobiltelefon med SmartDok-appen. I bakgrunnen ser vi en av mange maskiner selskapet har i drift.

Mer moderne og fremtidrettet

Tranby AS er et anleggsgartnermester- og landskapsentreprenørfirma med virksomhet primært i det sentrale østlandsområdet med Oslo som kjerneområde. Virksomheten beskjeftiger 25 ansatte som anleggsgartnermestere, anleggsgartnere, steinleggere, murer/flislegger, gartnere, maskinoperatører og ansatte i administrasjonen.

Selskapet har vært familiedrevet siden oppstarten i 1978. På denne tiden ble det skrevet timelister med penn og papir, som etterpå ble ført inn i lønnssystemet to ganger i måneden.

– Da var det en bunke med timelister som måtte gås nøye igjennom med ofte ulesbar løkkeskrift, som førte til mye feil.

Januar 2018 tok tredjegenerasjon over selskapet og oppdaget kjapt at dokumentasjonsarbeidet kunne gjøres enklere.

– Vi forstod allerede etter første lønns-kjøring at her måtte noe gjøres umiddelbart.

Vi googlet rundt og testet diverse timeføringsystemer og endte til slutt opp med SmartDok, da dette systemet er best tilrettelagt for bygg og anlegg

Korrekt timefangst og lønn 

Selskapet har siden fått svært god kontroll på godkjenning av timer brukt på prosjekt.

-Det er ingen tvil om at lønninger og timer