Timeregistrering – en evig hodepine?

Timelister på papir og postit-lappet kan fort bli en skikkelig hodepine for lønnsavdelingen og ikke minst den ansattes selv. Løsningen ligger ofte rett foran en…

Timelister på papir og postit-lapper kan fort bli en skikkelig hodepine for lønnsavdelingen og ikke minst den ansattes selv. Løsningen ligger ofte rett foran en…Foto: Lasse Sørnes.

For mange oppleves timeregistrering som en uoversiktlig og kjedelig prosess, noe som igjen vanskeliggjør arbeidet for lønnsavdelingen. 

Før vi går inn på hvordan man forenkler timeregistrering i egen bedrift, bør en kanskje spørre seg; Hvorfor registrere vi egentlig timer?

– Jo, fordi det ikke finnes en bedre måte å forstå et prosjektbudsjett, ansattes ytelser, og teamets lønnsomhet. Arbeidet som blir utført er den betydeligste kostnaden for enhver bedrift, og god timeregistrering gir en dyp innsikt som kan forbedre driften og redusere kostnadene for selskapet.

I mange bygg- og anleggselskaper i dag dokumenterer de ansatte sitt timeforbruk gjennom et slags manuelt timeregistreringssystem. Slik dokumentasjon kan være et dagskjema, ukeskjema eller andre former for dokumentasjon, som for eksempel i sin simpleste form kan være gule postit-lapper. Det er denne dokumentasjonen som danner grunnlaget for lønnsutbetalingen og som fort kan bli den største hodepinen for et selskap.

Hvordan kan en få en presis lønnsutbetaling i forhold til antall timer produsert? Med dårlig dokumentasjon kan resultatet bli unøyaktige fakturaer sendt til kunder, feil i lønnsutbetalinger og mye ekstra arbeid for administrasjonen.

TA KONTAKT MED OSS FOR DEMO OG PRIS
SmartDok i anleggsbransjen

SmartDok er Norges mest brukte system i bygge- og anleggsbransjen.

Løsningen på “hodepinen” finnes

Heldigvis finnes det verktøy som kan hjelpe selskaper “i nød” med å forenkle timeregistrering, lønnsutbetalingen, samt få en mer presis sammenheng mellom hvert enkelt prosjekt og antall timer brukt. Et slikt system kan være web- og mobilbasert.

Bare tenk deg å kunne sende inn timer uten å måtte dra på kontoret. Ta opp mobilen, før inn timer på korrekt prosjekt og send dem inn der du er. Om du sitter i en gravemaskin eller på en stilase på byggeplass er akkurat det samme. Timeføringen gjør du på den enkleste måten du kan tenke deg. Da snakker vi effektivitet!

SmartDok har utviklet sitt web- og mobilbasterte system i takt med bransjen sine krav og ønsker, og som et resultat av dette inneholder SmartDok et mangfold av praktiske funksjoner som er tilgjengelig på alle populære plattformer og nettlesere mobilt og via din datamaskin.

Gode integrasjoner og lett å komme i gang

Med SmartDok kan du redusere arbeidet i forbindelse med timer til et minimum. Med løsningen forenkles registrering, godkjenning, utregning/summering/punsjing av fakturagrunnlag og lønnsgrunnlag.

Det finnes også mange rapporter å hente ut som f.eks. tidsforbruk på deres prosjekter. Systemet gir også muligheter til å overføre timer til mange lønnssystemer som Visma Business,