Bergen Bydrift har betjent innbyggerne i Bergen i over 160 år.

SmartDok Bergen Bydrift

Smarttelefonen og nettbrett har for fullt kommet inn i bygg- og anleggsbransjen. Her ser vi Bergen Bydrift følger opp et prosjekt via en App.

Det startet i 1855 med vannverket for å sikre en bedre helse til innbyggerne i Bergen, nå over 160 år senere er fortsatt helse, miljø og sikkerhet (HMS) Bergen Bydrifts viktigste prioritet.

Mye har utviklet seg på 160 år i anleggsbransjen, men noe er fortsatt det samme. Det å betjene Bergens innbyggere har i alle disse årene vært det viktigste for Bergen Bydrift. I løpet av disse årene har selskapet vært både en pådriver og et vitne til den teknologiske utviklingen av anleggsbransjen.

– Hovedaktiviteten den gang var etablering av vannverket. Før dette var det mange dårlige brønner i Bergen. Veldig mange av disse var forurenset og skapte mye sykdom. Derfor ble behovet for rent vann prioritert. I dag er en det nok mer vedlikehold og rehabilitering enn den gang. Behovene har endret seg med tanke på befolkningsøkning og mer industri og næring som har sine behov, sier prosjektsjef i Bergen Bydrift, Trond Hjelmeland.

Den teknologiske utvikling

Bergen Bydrift har fulgt den teknologiske utviklingen i bransjen gjennom alle årene, fra manuelt arbeid til å gå over til å bruke maskiner.

– De første maskinene benyttet seg av kjetting og wiretrommler. Dette var før hydraulikken kom og tok helt over. De første hydraulikkmaskinene tror jeg vi tok i bruk på tidlig sekstitall, sier Trond.

– Den største forskjellen på Bergen Bydrift fra i dag til før i tiden ligger i teknologien. I dag er kravene til kvalitet, dokumentasjon og ledelse helt annerledes.

Med strenge krav til kvalitet og dokumentasjon har anleggsbransjen blitt nødt til å utvikle gode verktøy for å kunne etterleve disse punktene. Kvalitetsystemer, HMS-systemer, økonomisystemer, timelister og andre verktøy er i dag en del av hverdagen til et hvert selskap i anleggsbransjen. Bergen Bydrift har valgt å løse mange av disse oppgavene via dokumentasjonssystemet SmartDok.

Kontakt Bergen Bydrift
Bergen Bydrift wire maskiner

Bergen Bydrift i gamle dager med wiremaskiner. Foto: Bergen Byarkiv. Arkivet etter Vann- og kloakkvesenet Bergen kommune. Katalogsignatur: BBA-A-1673/Xa1 foto 2-2

HMS rapporter via mobil

Med å ta i bruk et digitalt verktøy som SmartDok har ikke bare selskapet møtt kravene, men også forenklet hverdagen til ansatte og ledelse.

Jeg kan trekke frem HMS/KS modulen i SmartDok. Der har vi blant annet laget HMS rapporter, RUH, SJA i digitale skjemaer. Denne skjemamodulen er veldig nyttig for oss.

– Vi har altså digitalisert alle skjema som tidligere har vært naturlig å føre via papir. Alt føres via en App (SmartDok) på mobiltelefonen og PC. Bildedokumentasjon fra prosjektene blir også kanalisert gjennom denne modulen, avslører Hjelmeland.

Om det ble ført HMS avvik for over 100 år siden er vel heller usikkert, og selv for 30 år siden ville et digitalt avviksystem vært utenkelig, og ihvertfall et som kan føres via mobiltelefon på stedet.

Grunnlaget for de norske arbeidervernlovene ble lagt i 1892 med lov om tilsyn med arbeid i fabrikker. Formålet med arbeidervernlovgivningen var å forebygge ulykker og helsefare i fabrikker og annen industri. IT-Syste