4000 meter med stålkjernepeler skal ned i det harde underlaget for å lage fundamentet for det nye sykehuset

Sør-Norsk Boring bruker SmartDok

Driftsleder Jarle Hundershagen og hans team er godt i gang med fundamenteringen i Hammerfest.

I 2025 skal det nye sykehuset i Hammerfest stå ferdig. Sør-Norsk Boring er en av mange underentreprenører som allerede er godt i gang med å sørge for prosjektets suksess.

– Det er ikke ofte vi har oppdrag så langt nord. Så dette er en veldig spennende for oss, sier driftsleder Jarle Hundershagen.

– Vi har hørt at høststormene kan bli voldsomme. Men vi er godt forberedt, og gleder oss til fortsettelsen.

Sør-Norsk Boring er blant de første underentreprenørene som jobber på tomta og skal være her langt ut på senhøsten. Det er Consto AS som er hovedentreprenør.

– Vi har satt opp i utgangspunktet 31 skift og har mobilisert 2 borerigger, kompressorer og graver for å utføre jobben. Mesteparten av utstyret og materielt ble sendt med båt, men det har også blitt fraktet utstyr på vei, sier han.

Sør-Norsk Boring Sykehuset i Hammerfest

Skiftene er godt i gang med å sette ned stålkjernepeler i bakken.

4000 meter med stålkjernepeler

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt og 33.162,6 kvadratmeter stort. Kommunen og universitetet skal ha til sammen 7.000 m2 av disse. Til sammenligning er dagens sykehus 23.000 kvadratmeter.

For at sykehuset skal stå på stødig underlag er det viktig at fundamenteringen gjøres av erfarne folk.

– Vi skal fundamentere for hele tomta her. Det er rundt 390 pelepunkt for oss, og rundt 4000 meter med stålkjernepeler, forteller Jarle.

En forholdsvis stor oppgave selv for et firma som til daglig driver med dette.

– Dette er et givende oppdrag med noen utfordringer da grunnen består av mye grov stein og hardt fjell.

– Vi har stor erfaring med denne typen jobber. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike masser og terreng, sier han videre.

Grunnsteinen ble lagt ned av helse – og omsorgsminister Bent Høie mandag 8.juni 2020. Steinen vil ligge nedfelt i gulvet i vestibylen på det nye sykehuset. Det nye sykehuset er p