Strenge HMS-krav gjør SmartDok til det perfekte verktøyet!

SmartDok tilpasset skogsnæringen og linjerydding

Bildefunksjonen i SmartDok er et bra redskap som dokumentasjon for skogsbruk- og linjeryddingsbransjene. Her ser vi  et eksempel fra Agder Linjerydding.

For Agder Linjerydding og Best På Skog AS har SmartDok vist seg å være et perfekt verktøy for å dokumentere HMS og registrere arbeidstimer.

Noen selskaper nøyer seg med et generelt system som ikke er tilpasset noen spesifikk bransje, men som tilfredsstiller generell bruk. Men ønsker du at verktøyet skal gi selskapet deg verdi og sørge for en bedre og mer effektiv drift, da bør en se etter et mer tilpasset system. Dette har Agder Linjerydding og Best På Skog gjort.

Når god dokumentasjon er essensielt

I 2018 tok begge selskapene i bruk SmartDok, et digitalt system for blant annet timefangst og HMS (RUH, SJA, sjekklister, kvalitetsavvik med mer). Agder Linjerydding har brukt systemet siden 2014.

– SmartDok er så genialt fordi alle kan registrere sin del av informasjonen uansett når i døgnet eller hvor man er, sier Sigmund Lindtveit, daglig leder i Agder Linjerydding.

– For ledere som skal bruke denne informasjonen videre, så er det alltid tilgjengelig for videre fakturering eller rapportering.

Tid er penger og i tillegg til god dokumentasjon er det viktig at dette gjøres effektivt.

– Det er et svært tidsbesparende verktøy for å samle informasjonen en trenger til lønn og prosjekt, forteller han.

Trykk her for demo og pris på SmartDok
Agder Linjerydding bruker SmartDok til HMS/KS

Det er strenge krav til HMS i arbeid ved høyspent- og lavspentlinjer. Alle våre arbeidere har kursing i dette, og utfører felling av trær og greiner på en trygg og sikker måte.

Bransjer med strenge krav

Begge selskapene opererer innenfor bransjer som har strenge krav til dokumentasjon.

Informasjonen som blir trukket ut av SmartDok skal i mange tilfeller videre til oppdragsgiver. Sigmund trekker spesielt fram kraftselskapene som har strenge krav til dokumentasjon

– Kraftselskaper har strenge krav til HMS dokumentasjon, da er SmartDok perfekt, sier Sigmund.

– Agder Linjerydding har nå den fjerde langtidskontrakten med Agder Energi Nett. Vårt fokus på HMS og vilje til å ta i bruk innovative løsninger har vært med på å ta oss dit vi er idag, forteller han.

Selskapene har tatt i bruk timeregistrering og HMS-modulen.

– HMS/KS-modulen er godt tilpasset vår bransje, og i den har vi laget skjemaet til RUH og SJA, noe som fungerer veldig bra. Bildefunksjonen er et annet bra redskap som dokumentasjon, poengterer Sigmund.

Best på skog og linjerydding

Ta kontakt med Best På Skog AS