Når byggfirmaet Leve Montasje overleverer prestigehytter, så gjøres det via signatur på nettbrett.

Kontakt Leve Hytter for din hyttedrøm

Når selskapet er klar for overlevering av hytter i hyttefeltet The Nest i Hafjell, skjer over overtakelsesforretningen via et digitalt signaturfelt.

Leve Montasje bygger Leve Hytter sine kvalitetshytter, og er snart klar for overlevering av 28 sokkelhytter på Hafjell.

Når selskapet er klar for overlevering av hytter i hyttefeltet The Nest i Hafjell, skjer overtakelsesforretningen via et digitalt signaturfelt.

– Leve Montasje overleverer hyttene til Leve Hytter sine kunder og i denne prosessen har vi bygd et skjema for overtakelsesforretning med signeringsfunksjon, dermed trenger vi ikke å ta med papir ut på overtakelsesforretning, sier daglig leder i Leve Montasje, Jo Roger Bergheim.

Leve Hytter The Nest Hafjell

Leve Montasje bygger arkitekttegnede Leve Hytter bygget i kvalitetsmaterialer, av rutinerte håndverkere med millimeterpresisjon.

– Her er våre byggeledere utstyrt med nettbrett og fører protokollen direkte i SmartDok der begge parter signerer. Etter signering går det en kopi av overtakelsesforretningen til begge parter. Genialt!

– Det er ingen tvil om at vi sparer penger og tid ved bruk av SmartDok!

Når en jobber i en bransje som er avhengig av god dokumentasjon, da er muligheten for signatur i app svært viktig. Det sparer kunder for tid og unødvendige diskusjoner i etterkant. i SmartDok kan du få signatur på timer, vareforbruk og skjemaer og sjekklister.

Lyst til å prøve SmartDok?

 

Fokus på kvalitet og arkitektur

Leve Montasje ble etablert i desember 2015 som et søsterselskap til Leve Hytter.

Eierne bak Leve Hytter ønsket å ha et eget entreprenørselskap som man kunne bygge opp med egen spiss- kompetanse for bygging av Leve Hyttene. Med fokus på strukturer og effektiv byggeprosess med høy kvalitet.

– Disse hyttene består av Hytte over et plan, hytte med hems og sokkelhytter med hems. Vi gjør hele tømrer-jobben over ferdig støpt betongplate.

– Oppbyggingen av Leve Montasje begynte i det små med 4 snekkerlag (8 snekkere) som ble godt satt inn i detaljer og byggemetode for Leve Hyttene. 1 ½ år etter oppstarten telte vi 32 snekker, 1 lærling, 3 byggeledere og daglig leder, sier Bergheim.

– Med denne dyktige staben av håndverkere satte vi opp 70 hytter i 2018 Og det ser ut til å bli i overkant av 70 hytter i år også.