Nå er integrasjonen mellom SmartDok og Zirius enda mer funksjonsrik

HMS-system - SmartDok

Den nye webservicen (APIet) gir flere muligheter

Zirius Prosjekt er et komplett økonomisystem tilpasset entreprenører, mens SmartDok er en mobilapplikasjon for innsamling av data på anleggsplassen. Integrasjonen tilrettelegger for 2-veis kommunikasjon til-og-fra, og har mange smarte og fleksible muligheter. Løsningen forenkler dermed kommunikasjonen av prosjektdata og -informasjonsflyt mellom kontoret og de ute i felt.

Administrer prosjekter med budsjett og tilbud på materiell, timekostnad og antall timer pr aktivitet i Zirius, og synkroniser til SmartDok-brukere ute i felt. Prosjektstrukturen knytter du også enkelt til aktiviteter i SmartDok for datainnhenting til riktig post i prosjektet for oppfølging, automatisk etterkalkulasjon og elektronisk fakturering.

Følgende endringer er lagt til i integrasjonen:

 • Opprett prosjekt i Zirius, og velg om det skal opprettes i SmartDok samtidig.
 • Mulighet til å opprette prosjekter i Zirius som ikke skal over til SmartDok
 • Flere synkroniseringsvalg:
  • Grunndata fra Zirius (lønnsarter, varer, anleggsmidler, prosjekter m.m.)
  • Hent Timer
  • Hent Vareforbruk
  • Synkroniser alt
 • Ved opprettelse av prosjekt til SmartDok blir prosjektleder i Zirius overført. Oppdatering av prosjektet påvirker dermed ikke e-post feltet som var en utfordring tidligere.
 • Håndtering av “Henger” (tilhenger)
 • Samt andre mindre forbedringer