Hva kan du gjøre for å forebygge potensiell smitte av koronavirus på arbeidsplassen?

Slike virus er så små og kommer seg gjennom munnbind, så i realiteten er det lite trygghet i å bruke dem. Det finnes masker som holder tilbake virus.

Vanlig munnbind gir falsk trygghet og beskytter ikke mot coronasmitte. For å få tilstrekkelig beskyttelse mot virus, bakterier og sporer i lufta, er det såkalte ​partikkelmasker (også kalt støvmasker) som gjelder.

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare

Det viruset som vi nå er utsatt for over hele verden, det nye koronaviruset SARS-CoV-2, er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome), som også tilhører koronavirusfamilien.

Koronaviruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19.

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

Hvordan smitter det?

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en smittet person, på 3 måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
  • Ved direkte kontakt når den smittede har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten

Det usikkert hvor lenge viruset som forårsaker covid-19, overlever på overflater. Forsking tyder på at koronavirus (inkludert føreløpig informasjon om det nye koronaviruset) kan overleve på overflater fra noen timer til flere dagar. Dette vil variere med type overflate, temperatur, sollys og luftfukt.

Symptom og sykdom?

Nyser coronasmitte

Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptom til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Noen kan ha covid-19 uten å utvikle symptom. Det er fortsatt uklart i hvilken grad disse personene kan spre sykdommen.

De som blir syke, får vanligvis først symptom i øvre luftveier (vondt i halsen, forkjøling, lett hoste), i tillegg til generell “sykdomsfølelse” og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme, i enkelte tilfeller diaré. Nedsatt smak- og luktesans har også vært rapportert.

Sykdomsforløpet varierer mye fra person til person, men de mest vanlige er følgende:

  • Mildt forløp: Dette gjelder de fleste syke, om lag åtte av ti. Symptomene går over i løpet av 1 til 2 uker, og disse har sjelden behov for behandling fra helsevesenet
  • Moderat forløp: Etter 4-7 dager med milde symptom får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. Noen har behov for å bli innlagt på sykehus
  • Alvorlig forløp: Sympt