Digitalisering har aldri vært viktigere enn nå!

bygg og anlegg bruker SmartDok app

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn, og om å digitalisere kritiske arbeidsprosesser.

Jobber en smart så har en best forutsetninger for å møte nedgangstider, og ikke minst drive ennå mer lønnsomt i oppgangstider

Vi i SmartDok har jobbet med å digitalisere bygg- og anleggsbransjen i 13 år. I denne perioden har bransjen hatt både oppgangstider og nedgangstider. Med Corona-situasjonen står vi overfor en helt ny utfordring, og mer enn noen gang er situasjonen ekstremt vanskelig og uforutsigbar.

I denne artikkelen tar vi for oss hvorfor det er viktig med gode digitale løsninger, nettopp for å kunne stå best mulig rustet gjennom den tøffe tiden vi står ovenfor.

Fortsatt er det slik at store deler av bransjen ikke har digitalisert, eller de har “klatt digitalisert”. Å bruke word og excel er ikke å digitalisere, digitalisering handler om å bruke teknologi til å oppnå konkurransefortrinn.

HMS KS SmartDok

Et kraftfullt HMS-verktøy via app på mobiltelefonen kan for eksempel digitalisere HMS-arbeidet.

Hvorfor digitalisere?

Å digitalisere kritiske arbeidsprosesser, er helt avgjørende. For de som fortsatt registrerer sine timer, maskintimer, feilmeldinger, avviksmeldinger, massetransport, mannskapslister, sjekklister på papir, så innebærer ofte dette :

  • Fysisk innlevering
  • Unødvendig kjøring/transport for overlevering, tidkrevende og lite miljøvennlig
  • Fysisk kontakt ved overlevering av dokumenter, som igjen gir økt smittefare
  • Senere innlevering fører til senere oversikt
  • Lang behandlingstid
  • Tidkrevende å sammenstille data manuelt

Noen av fordelene med å digitalisere er:

  • Rapporter og oversikter kan genereres mer eller mindre automatisk
  • Innsikt i tall og data skaper oversikt som igjen gir bedre beslutninger
  • Mulig å jobbe fra hvor som helst (skybaserte løsninger) og hjemmekontor muliggjøres for administrative oppgaver på en helt annen måte enn tidligere
  • Det å unngå fysiske overleveringer av dokumenter og lister, bidrar ikke bare til raskere levering, men også mindre smitterisiko
Be om demo på SmartDok
bildefunksjon SmartDok

Å ta i bruk nye digitale løsninger kan være vanskelig å finne tid til, men dersom en går rolige tider i møte kan dette være den beste investeringen du kan gjøre. 

Jobbe smartere i nedgangstider

De