Med den nye geofence-funksjonaliteten kan du lage spesialtilpassede områder for å øke nøyaktigheten

 

Tegne inn et nøyaktig prosjektområde på kartet for å lette arbeidet med elektronisk mannskapslister

SmartDok sin løsning for elektroniske mannskapslister har vært populær i anleggsbransjen siden det ble lansert i 2017. Løsningen tilbyr registrering enten via byggekortleser, eller via mobil app. Det geniale med mobil appen har vært muligheten for bruk av geofence.

Med geofence kom muligheten for bransjen å begrense av et område på kart slik at arbeidere kunne registrere seg ut og inn av prosjektet med kun å bevege seg inn ut av området. Dette var en etterlengtet funksjon for bygge- og anleggsbransjen, men den inneholdt også begrensninger. Dette var at mange av løsningene kun hadde mulighet til å lage en sirkel på kartet, og dermed ble nøyaktigheten ikke god nok.

Dermed har du muligheten for å skreddersy prosjektområdet på kartet, noe som vil øke nøyaktigheten og brukervennligheten betraktelig.

Tilpasningsvennlig område

Når du nå setter opp et geofence i SmartDok kan du lage et tilpasset område rundt prosjektet. Antall punkter en kan markere med er mange og en kan dermed lage nøyaktige avgrensninger for prosjektet.

Det er også viktig å huske på at unøyaktigheten på GPS-mottakere er nøyaktige til innenfor 15 meter (49 fot) 95% av tiden. Generelt sett vil man se nøyaktighet innen 5 til 10 meter (16 til 33 fot) under normale forhold.

Bestill elektronisk mannskapsliste
SmartDok Geofence

Om du hadde hatt oppdraget med å pusse opp slottsplassen, kunne du laget et geofence-område omtrent slik.