Grøteig har effektivisert dokumentasjonsarbeidet, og sparer både seg selv og kundene sine for tid og penger

Ask Torp SmartDok

Å jobbe effektivt som anleggsgartner innbefatter også effektiv timeregistrering. Lærling Ask Torp synes det er kjempelett å registrere timer i appen, og bruker dermed minst mulig tid på dette og mer på produksjon.

For Anleggsgartner Grøteig AS har løsningen vært å bytte til SmartDok – et bransjetilpasset digitalt system for å jobbe mer effektivt

Som anleggsgartner er det utrolig viktig å kunne levere til rett tid og ikke minst til forventet kvalitet, og ofte bedre. Men et prosjekt er ikke suksessfullt dersom en ikke har kontroll over timer, lønn og faktura. Grøteig har her full kontroll. Daglig leder Sindre Book i Grøteig AS er ikke tvil om hva effektiv timeregistrering betyr for selskapet.

– Våre ansatte er dyktige til å legge inn timene i SmartDok fortløpende, og da har en kontroll på timebruk på de forskjellige prosjektene, sier Sindre.

– Vi sparer mye tid i forhold til fakturering og lønn. Bare som et eksempel går nå fakturering av snørydding mye mye raskere enn tidligere. Vi tar ut rapportene kjapt og sparer masse tid i forhold til før, forteller Sindre.

– Vi hadde en skikkelig snørik november og da fikk vi testet det skikkelig ut. Jeg bruker fryktelig lite tid på å lage faktura basert på vår snørydding og strøing.

– Den tiden jeg sparer er nå frigjort til å gjøre andre nyttige ting, sier Sindre

Et godt rykte og god kvalitet

Anleggsgartnerfirmaet A. Grøteig ble stiftet i 1973 av anleggsgartnermester Arild Grøteig. Det ble drevet som personlig firma frem til år 2002, da det knyttet til seg Jarle L Staff og Sindre Book på eiersiden og gikk over til å bli aksjeselskapet Grøteig AS.

– Fra 2002 har det økt jamt og trutt med ansatte og omsetningen på ca. 8 millioner i 2002 har nå økt til godt over 50 millioner i 2019, forteller Sindre om reisen.

Selskapet tar oppdrag innenfor alt som har med utenomhusanlegg å gjøre. Dette kan variere fra noen timers arbeid hos private til store kommunale prosjekter som for eksempel skolegårder og veianlegg.

– Pluss at vi også gjør noe grunnarbeid for bygg- og anlegg.  Men det er anleggsgartnertjenestene som er kjerne området.

Kontakt Grøteig for anleggsgartneroppdrag
Sindre Book foran selskapet han driver

Daglig leder Sindre Book bruker i dag mindre tid på lønns- og fakturaarbeidet, noe som både kommer selskapet og kundene hans tilgode.

Selskapet består i dag av 35 faste ansatte, samt at det i sommersesongen hentes noen flere inn.

– De fleste er fagutdannede med fagbrev som anleggsgartenere. Eller så har vi også tømrere, skogsarbeidere og murere. Anleggsgartnerfaget handler om kunnskap utenfor veggene og vi trenger forskjellig kompetanse i selskapet.

Hvorfor tr