2018 er her – og vi har fått tre nye flotte medarbeidere